MJ SERVICES AGENCY

We recruit for each industry, and we adapt our methods individually to each client.

MJ Services Agency is a dynamically operating and dynamically developing recruitment company, operating in Poland and on the international market. We make sure that we find employees that perfectly match the needs of employers. Our work style is based on flexibility and the lack of rigid procedures, while supporting job seekers. We take into account the ambitions, needs and competences of our clients by matching the right offer to them.

Our credibility is confirmed by the certificate of the Marshal of the Lubuskie Voivodeship ( Marszałek Województwa Lubuskiego)

Rekrutujemy dla każdej branży i dostosowujemy nasze metody indywidualnie dla każdego klienta.

 MJ Services Agency jest dynamicznie działającą i dynamicznie  rozwijającą się firmą rekrutacyjną, działającą w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Dbamy o to, abyśmy znaleźli pracowników idealnie dopasowanych do potrzeb pracodawcy. Nasz styl pracy opiera się na elastyczności i braku sztywności procedur, wspierając osoby poszukujące pracy. Bierzemy pod uwagę ambicje, potrzeby i kompetencje naszych klientów, dopasowując do nich odpowiednią ofertę.

 Nasza wiarygodność potwierdzona jest certyfikatem Marszałka Województwa Lubuskiego
Contact us......

MJ Services Agency 
Reja 13b/19 

65-076 Zielona Góra Poland

NIP9291988089 REGON382684880

e-mail: mjservicesagency@gmail.com


Our credibility is confirmed by the certificate of the Marshal of the Lubuskie Voivodeship ( Marszałek Województwa Lubuskiego)

HEADING 1